Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze


Přednášky se konají vždy v 18:30 hodin ve středu jednou měsíčně
v knihovně (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2.


Aktuální program přednášek na jarní semestr 2022

20. dubna 2022
Lidé na periferii české společnosti, sociální i duchovní?

P. Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SBD

25. května 2022
Sociální cítění Božího služebníka Josefa Hloucha (1902–1972)

prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D., vedoucí Katedry teologických věd, Teologická fakulta Jihočeské univerzity

15. června 2022
Nové poznatky vývojové psychologie a její důsledky pro praxi

PhDr.Jaroslav Šturma, klinický a poradenský psycholog, Dětské centrum Paprsek, Praha


Texty některých přednášek

Summary z přednášky doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D. (sepsal MUDr. P. Kostka)

Ježíšův vztah k nemoci, postižení, utrpení a smrti (doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.)

Pastorační asistentka ve Všeobecné fakultní nemocnici Univerzity Karlovy (MUDr. Mgr. M. Opatrná)

Adventní zamyšlení P. ThDr. Jiřího Skoblíka přednesené pro KKL Praha v prosinci 1999


Fotogalerie ze schůzek KKL

Miloš Doležal
Josef Marek
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Radkin Honzák
Schůzka KKL
Luboš Kropáček

Archiv programů schůzek z let 1999 až 2022


Program na podzim 1999

Program na jaro 2000

Program na podzim 2000

Program na jaro 2001

Program na podzim 2001

Program na jaro 2002

Program na jaro 2003

Program na podzim 2003

Program na jaro 2004

Program na podzim 2004

Program na jaro 2005

Program na rok 2006

Program na rok 2007

Program na rok 2008

Program na rok 2009

Program na rok 2009

Program na rok 2011

Program na leden 2012

Program na jaro 2012

Program na rok 2013

Program na rok 2014

Program na jaro 2015

Program na podzim 2015

Program na jaro 2016

Program na podzim 2016

Program na jaro 2017

Program na podzim 2017

Program na jaro 2018

Program na jaro 2019

Program na podzim 2019

Program na jaro 2020

Nový program na rok 2020

Program na podzim 2020

Program na podzim 2021

Program na jaro 2022Členské příspěvky

Příspěvek činí ročně pro ekonomicky aktivního člena minimálně 200 Kč, pro důchodce 100 Kč. Studenti neplatí nic. Přispěvky je možno uhradit i na schůzi KKL proti potvrzení pokladníku, panu prof. MUDr. Vojtěchu Kolínovi. Pokud jste ještě letos neměli možnost uhradit svůj členský příspěvek, prosíme, abyste tak učinili co možná nejdříve. Číslo našeho konta je 174-2222501504/0600 (GE Money Bank), variabilní symbol 233.