Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze


Přednášky se konají vždy v 18:30 hodin ve středu jednou měsíčně
v knihovně (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2.


Aktuální program přednášek na podzimní semestr 2019 a jarní semestr 2020

25. září 2019
Lékařem v koncentračním táboře Dachau, MUDr. František Bláha, svědek nacistických experimentů na lidech

Stanislava Vodičková, Dis., Ústav pro studium totalitních režimů

23. října 2019
Prenatální vývoj pohlavního systému a jeho patologie

doc. MUDr. Jana Kaprová

27. listopadu 2019
Anežka nám otevřela dveře ke svobodě

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., Historický ústav akademie věd ČR, Praha

11. prosince 2019
Rizika v rodinné interakci

Mgr. Hana Imlaufová, manželský a rodinný poradce, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha

22. ledna 2020
Český kněz a český katolický laik ve svobodné české společnosti, ve spolupráci kněží a laiků

Mons, ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., generální vikář a pomocný biskup pražský

26. února 2020
Sto let od narození sv. Jana Pavla II.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek , Ph.,D., Historický ústav akademie věd ČR, Praha

25. března 2020
Teologie těla, katecheze sv. Jana Pavla II.

ThDr. Jan Balík, Ph.D., biskupský vikář

22. dubna 2020
Jak pomáhá Arcidiecézní charita Praha a její současné projekty

PhDr. Jarmila Lomozová, zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha

27. května 2020
Odkaz Matky Terezy a dílo jejích sester v současném světě a v Česku

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., katedra biblických věd, KTF UK Praha

17. června 2020
Základy pastorální psychiatrie

prof. Dr. mult. Max Kašparů, PhD. dr.h.c., řeckokatolický kněz a psychiatr


Texty některých přednášek

Summary z přednášky doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D. (sepsal MUDr. P. Kostka)

Ježíšův vztah k nemoci, postižení, utrpení a smrti (doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.)

Pastorační asistentka ve Všeobecné fakultní nemocnici Univerzity Karlovy (MUDr. Mgr. M. Opatrná)

Adventní zamyšlení P. ThDr. Jiřího Skoblíka přednesené pro KKL Praha v prosinci 1999


Fotogalerie ze schůzek KKL

Miloš Doležal
Josef Marek
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Radkin Honzák
Schůzka KKL
Luboš Kropáček

Archiv programů schůzek z let 1999 až 2020


Program na podzim 1999

Program na jaro 2000

Program na podzim 2000

Program na jaro 2001

Program na podzim 2001

Program na jaro 2002

Program na jaro 2003

Program na podzim 2003

Program na jaro 2004

Program na podzim 2004

Program na jaro 2005

Program na rok 2006

Program na rok 2007

Program na rok 2008

Program na rok 2009

Program na rok 2009

Program na rok 2011

Program na leden 2012

Program na jaro 2012

Program na rok 2013

Program na rok 2014

Program na jaro 2015

Program na podzim 2015

Program na jaro 2016

Program na podzim 2016

Program na jaro 2017

Program na podzim 2017

Program na jaro 2018

Program na jaro 2019

Program na podzim 2019

Program na jaro 2020Členské příspěvky

Příspěvek činí ročně pro ekonomicky aktivního člena minimálně 200 Kč, pro důchodce 100 Kč. Studenti neplatí nic. Přispěvky je možno uhradit i na schůzi KKL proti potvrzení pokladníku, panu prof. MUDr. Josefu Markovi, DrSc. Pokud jste ještě letos neměli možnost uhradit svůj členský příspěvek, prosíme, abyste tak učinili co možná nejdříve. Číslo našeho konta je 174-2222501-504/0600 (GE Money Bank), variabilní symbol 233.