Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze


Pravidelné schůzky jednou měsíčně

Vždy 3. nebo 4. středu v měsíci, v 18:30 hod. v knihovně (přízemí)
III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2


Aktuální programy schůzek na jarní semestr 2019

23. ledna 2019
„O putování do Haliče, cestou na kongres FEAMC do Lvova, a přes cisterciácký klášter ve Švýcarsku do Cambridge“

Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc, prezident Asociace kolegií katolických lékařů České republiky, IV. Interní hematologická klinika LF UK, Hradec Králové, člen akademického senátu a vědecké rady

20. února 2019
„Inspirace sociální nauky církve pro svět zdravotnictví“

ThDr. P. Jan Balík PhD., sídelní kanovník, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze

27. března 2019
„Sexualita v dlouhodobých vztazích“

MUDr. Martin Hollý, MBA, ředitel, Psychiatrická nemocnice Bohnice

24. dubna 2019
„Genderová ideologie a pohled na terapii změny sexuální orientace a pohlavní idenity“

Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog a terapeut

22. května 2019
„Poúnorový atak na katolickou církev“

Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

12. června 2019
„Současné pronásledování křesťanů na Středním Východě“

Mgr. Michal Řoutil, Ph.D., Ústav východoevropských studií, FF UK Praha


Texty některých přednášek

Summary z přednášky doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D. (sepsal MUDr. P. Kostka)

Ježíšův vztah k nemoci, postižení, utrpení a smrti (doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.)

Pastorační asistentka ve Všeobecné fakultní nemocnici Univerzity Karlovy (MUDr. Mgr. M. Opatrná)

Adventní zamyšlení P. ThDr. Jiřího Skoblíka přednesené pro KKL Praha v prosinci 1999


Fotogalerie ze schůzek KKL

Miloš Doležal
Josef Marek
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Radkin Honzák
Schůzka KKL
Luboš Kropáček

Archiv programů schůzek z let 1999 až 2018


Program na podzim 1999

Program na jaro 2000

Program na podzim 2000

Program na jaro 2001

Program na podzim 2001

Program na jaro 2002

Program na jaro 2003

Program na podzim 2003

Program na jaro 2004

Program na podzim 2004

Program na jaro 2005

Program na rok 2006

Program na rok 2007

Program na rok 2008

Program na rok 2009

Program na rok 2009

Program na rok 2011

Program na leden 2012

Program na jaro 2012

Program na rok 2013

Program na rok 2014

Program na jaro 2015

Program na podzim 2015

Program na jaro 2016

Program na podzim 2016

Program na jaro 2017

Program na podzim 2017

Program na jaro 2018Členské příspěvky

Příspěvek činí ročně pro ekonomicky aktivního člena minimálně 200 Kč, pro důchodce 100 Kč. Studenti neplatí nic. Přispěvky je možno uhradit i na schůzi KKL proti potvrzení pokladníku, panu prof. MUDr. Josefu Markovi, DrSc. Pokud jste ještě letos neměli možnost uhradit svůj členský příspěvek, prosíme, abyste tak učinili co možná nejdříve. Číslo našeho konta je 174-2222501-504/0600 (GE Money Bank), variabilní symbol 233.