Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze


Přednášky se konají vždy v 18:30 hodin ve středu jednou měsíčně
v knihovně (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2.


Aktuální program přednášek na podzimní semestr 2020

22. září 2021
„Teologie těla, katecheze Sv. Jana Pavla II.“

Mons. ThDr. Jan Balík, Ph.D., generální vikář pražské arcidiecéze,
sídelní kanovník Metropolitní kapituly u Sv.Víta v Praze
prezident arcidiecézní Charity Praha

20. října 2021
„Jak to zvládnout? (pro doktory i pro lidi) v pandemii i době postcovidové“

MUDr. Radkin Honzák CSc, psychiatr, publicista, pedagog
IPVZ Praha, Univerzita třetích zubů

24. listopadu 2021
Papež František – „FRATELLI TUTTI“
„Encyklika o bratrství a sociálním přátelství“

Doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.,
Katedra biblických věd věd, KTF UK Praha

8.prosince 2021
„Sv. Zdislava, 800. výročí narození
ošetřovatelka nemocných a zakladatelka špitálu
patronka Asociace kolegií katolických lékařů České republiky“

s. Guzmana Valentová OP (katolický dům studujících)
s. Vincenta Vodáková OP (nakladatelství Krystal OP)


Texty některých přednášek

Summary z přednášky doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D. (sepsal MUDr. P. Kostka)

Ježíšův vztah k nemoci, postižení, utrpení a smrti (doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.)

Pastorační asistentka ve Všeobecné fakultní nemocnici Univerzity Karlovy (MUDr. Mgr. M. Opatrná)

Adventní zamyšlení P. ThDr. Jiřího Skoblíka přednesené pro KKL Praha v prosinci 1999


Fotogalerie ze schůzek KKL

Miloš Doležal
Josef Marek
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Radkin Honzák
Schůzka KKL
Luboš Kropáček

Archiv programů schůzek z let 1999 až 2020


Program na podzim 1999

Program na jaro 2000

Program na podzim 2000

Program na jaro 2001

Program na podzim 2001

Program na jaro 2002

Program na jaro 2003

Program na podzim 2003

Program na jaro 2004

Program na podzim 2004

Program na jaro 2005

Program na rok 2006

Program na rok 2007

Program na rok 2008

Program na rok 2009

Program na rok 2009

Program na rok 2011

Program na leden 2012

Program na jaro 2012

Program na rok 2013

Program na rok 2014

Program na jaro 2015

Program na podzim 2015

Program na jaro 2016

Program na podzim 2016

Program na jaro 2017

Program na podzim 2017

Program na jaro 2018

Program na jaro 2019

Program na podzim 2019

Program na jaro 2020

Nový program na rok 2020

Program na podzim 2020

Program na podzim 2021Členské příspěvky

Příspěvek činí ročně pro ekonomicky aktivního člena minimálně 200 Kč, pro důchodce 100 Kč. Studenti neplatí nic. Přispěvky je možno uhradit i na schůzi KKL proti potvrzení pokladníku, panu prof. MUDr. Vojtěchu Kolínovi. Pokud jste ještě letos neměli možnost uhradit svůj členský příspěvek, prosíme, abyste tak učinili co možná nejdříve. Číslo našeho konta je 174-2222501504/0600 (GE Money Bank), variabilní symbol 233.