Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze


Přednášky se konají vždy v 18:30 hodin ve středu jednou měsíčně
v knihovně (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2.


Aktuální program přednášek na první pololetí 2024

24. ledna 2024
Jak křesťané znovu dnes mohou oslovit českou ateistickou společnost

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D..vedoucí katedry religionistiky, Husitská teologická fakulta UK Praha

28.února 2024
16.generální shromáždění Biskupské synody o synodialitě, říjen 2023

Mons, ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. Generální vikář a pomocný biskup arcibiskupství pražského

27.března 2024
Smíření jako křesťanský paradox

P.Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th. D., SDB

24.dubna 2024
Adiktologie v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, 75.let boje se závislostmi

MUDr. Petr Popov, MHA, primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN Praha

22. května 2024
Tatíček Stojan v historii a tradici, arcibiskup A. C. Stojan , 100 let od jeho úmrtí

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek Ph.D., Historický ústav akademie věd ČR, Praha

12. června 2024
Židé, křesťané a muslimové , a jejich domov ve Svaté zemi

P.Dr. teol. Petr Křížek , CK Křížek s.r.o, Duchovní cesty do Izraele tak trochu jinak


Texty některých přednášek

Summary z přednášky doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D. (sepsal MUDr. P. Kostka)

Ježíšův vztah k nemoci, postižení, utrpení a smrti (doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.)

Pastorační asistentka ve Všeobecné fakultní nemocnici Univerzity Karlovy (MUDr. Mgr. M. Opatrná)

Adventní zamyšlení P. ThDr. Jiřího Skoblíka přednesené pro KKL Praha v prosinci 1999


Fotogalerie ze schůzek KKL

Miloš Doležal
Josef Marek
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Schůzka KKL
Radkin Honzák
Schůzka KKL
Luboš Kropáček

Archiv programů schůzek z let 1999 až 2022


Program na podzim 1999

Program na jaro 2000

Program na podzim 2000

Program na jaro 2001

Program na podzim 2001

Program na jaro 2002

Program na jaro 2003

Program na podzim 2003

Program na jaro 2004

Program na podzim 2004

Program na jaro 2005

Program na rok 2006

Program na rok 2007

Program na rok 2008

Program na rok 2009

Program na rok 2009

Program na rok 2011

Program na leden 2012

Program na jaro 2012

Program na rok 2013

Program na rok 2014

Program na jaro 2015

Program na podzim 2015

Program na jaro 2016

Program na podzim 2016

Program na jaro 2017

Program na podzim 2017

Program na jaro 2018

Program na jaro 2019

Program na podzim 2019

Program na jaro 2020

Nový program na rok 2020

Program na podzim 2020

Program na podzim 2021

Program na jaro 2022

Program na podzim 2022Členské příspěvky

Příspěvek činí ročně pro ekonomicky aktivního člena minimálně 200 Kč, pro důchodce 100 Kč. Studenti neplatí nic. Přispěvky je možno uhradit i na schůzi KKL proti potvrzení pokladníku, panu prof. MUDr. Vojtěchu Kolínovi. Pokud jste ještě letos neměli možnost uhradit svůj členský příspěvek, prosíme, abyste tak učinili co možná nejdříve. Číslo našeho konta je 174-2222501504/0600 (GE Money Bank), variabilní symbol 233.