Summary z přednášky doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D.

22.března 2017 se uskutečnila další ze schůze Kolegia katolických lékařů na III.interní klinice VFN, Praha 2.

Hlavním hostem byl tentokrát doc.Mgr. J. Šebek, Ph.D., který přednesl referát na zásadní téma „Česká republika a evropské výzvy – další rok otřesů“.

Za účasti 33 posluchačů na první místě připomněl, že v právě zemřelém Otci kardinálu Vlkovi odešel „velký Evropan.“ A připomněl slova jednoho z nejvýznamnějších představitelů EU, již také zemřelého J. Delorse, že „Evropa musí mít duši“.

Fotografie z přednášky docenta ŠebkaNa to navázal konstatováním, že aktuálně Evropa duši ztratila, její obyvatele žijí v trvalém strachu, různých obavách, desorientaci, a to nejen hodnotové. K situaci v Česku připomněl, že naše republika má nedostatek osobností schopných myslet celoevropsky. EU se dosud nepodařilo přijmou evropskou ústavu, Lisabonská smlouva je jen její částečnou náhražkou. A EU se tak dnes jeví jako pouze technokratický a ekonomický projekt, kterému mu chybí kulturní rovina. EU se dle Lisabonské smlouvy jeví jako superstát. A tvůrci této smlouvy nebyli a nejsou hodnotově zakotveni, jako „zastydlá“ generace z r. 1968, kdy byli studentskými vůdci bojujícími za svobodu, někteří budoucí významní politici i jako anarchisté.

EU čelí i dalším problémům!

Velká ekonomická krize v r. 2008 byla vyřešena ve prospěch velkých finančních korporací, od r. 2010 se postupně rozvinula velká, evropskými vůdci nedobře řešená, migrační krize.

Arabské jaro (resp. zima) v r. 2011 sice svrhla několik diktátorských režimů jako brutální formu stability společnosti a států, ale přitom výrazně přecenila roli izolovaného boje za svobodu, a vedla k výrazné společenské a politické stabilitě dotčených států. Západ rezignoval na situaci, na komplexní řešení velmi složité situace na Středním Východě, a jednostranně se orientoval na své politické a ekonomické zájmy. Do složitého válečného konfliktu se zapojilo i Rusko, a všechny regionální mocnosti využívají až dosud nastalé situace k prosazování svých partikulárních zájmů, bez ohledu na obrovské lidské utrpení a veliké ztráty na životech. Rusko postupně vstoupilo i do Lybie, a má vliv i na situaci v USA a ve Francii.

Od r. 2014 se rozvíjí ukrajinská krize, kde i Rusko je hlavním agresorem.

Od r. 2015, kdy Evropa krátce řešila krizi řeckou, dominuje téma krize uprchlické. V Česku navíc umělé živené do zcela neadekvátních rozměrů, při minimu reálných imigrantů. Nešťastné vyjádření kancléřky na začátku imigrační krize „wir schaffen es“, kromě jiného ukázalo, že politické eliity EU se v situaci již neorientují. Občané EU i celé E vropy vnímali již od začátku imigrantský problém jinak, což vytvořilo určitý společenský šokový stav. A v r. 2016 přišel Brexit jako problém především etnický a kulturní.

Fotografie z přednášky docenta Šebka

V USA došlo při volbách v r. 2016 k vzpouře „staršího bílého muže“. Lidé přestali věřit většinovým mediím, ale více věří upravené pravdě „ala Trump“. I v Česku nezanedbatelné množství, 35%, lidí věří nejvíce alternativním zdrojům informací (Parlamentní listy atp.). Musí dojít k výrazné změně uvažování evropských politických a intelektuálních elit, ale i veřejné sféry a Církve. Prioritně se věnovat obyčejnému člověku, vracet se ke zdravým národním kořenům. V české společnosti většina lidí má emociálně strach, že se budeme mít hůře. Životní standard nám seberou uprchlíci, mohamedáni, pracovníci za malou mzdu. Regióny jako Zlínsko či Severní Morava se cítí odstrčeny.

Pavel Kostka, předseda KKL Praha