Zprávy z arcidiecéze pražské

Na svátek sv. Lukáše, 18. 10. 2014, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil Mons. Václav Malý, světící biskup pražský, skutečně podle pozvánky mši svatou pro lékaře a zdravotníky (tedy i lékařky a zdravotnice) pražské arcidiecéze. Bylo to slavnostní, a zároveň srdečné, v kouzelné atmosféře ranního slunce pronikajícího vitrážemi do presbytáře. Katedrála byla plná, protože se přidali i nějací poutníci. Homilii velice k věci měl P. Vojtěch Eliáš. Ten se také ujal organizace dalšího programu. Byli jsme pozváni do slavnostních sálů Arcibiskupského paláce k výtečnému pohoštění (pozdní snídani). Krátce tam ještě promluvili mons. Václav Malý a prof. P.Piťha. Byla to radost, setkat se po delší době s kolegy a kolegyněmi „stejné krevní skupiny“, i některými, kteří jinak nebývají mezi námi vidět.

Přikládám několik fotografií, zachycen je na nich i nově zvolený předseda AKKL prof. MUDr. Jan Čáp. Dr. Sc. z Hradce Králové, který se ujal funkce po doc. Petru Hachovi, který nás už předešel. Pražské kolegium teď čeká volba nového pražského předsedy. Dej Bůh, aby se dobře podařila.

Dagmar Pohunková