Jednání Rady Evropy o legalizaci eutanasie

Parlamentní shromáždění Rady Evropy mělo projednávat koncem ledna 2004 takzvanou Martyho zprávu, které mohlo vyústit v přijetí doporučení Rady Evropy o zákonné úpravě euthanasie a asistované sebevraždy.

I kdyby se přijal dokument typu doporučení Evropského parlamentu, znamenalo by to jednak důrazný pokyn, aby se v členských zemích zachovaly parlamenty obdobně.

Proti tomuto návrhu byly vyvinuty tyto iniciativy:

Výbor Asocieace kolegií katolických lékařů ČR zaslal dopis Radě Evropy (překlad) a poslancům Parlamentu ČR.

Skupina lékařů sdružených kolem bioetického centra Hippokrates v Brně připravila prohlášení, které bude odesláno generálnímu sekretáři Rady Evropy a předáno také naší politické reprezentaci. Vyzývá k podpisové akci. Formulář prohlášení je dostupný zde. Je třeba uvést jméno, tituly a adresu, nepíše se však rodné číslo. Adresy se stanou součástí pouze znění zaslaného do Sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, případným dalším institucím (včetně Rady Evropy) budou sdělena pouze jména. Podpisové archy prosím zašlete na adresu MUDr. Helena Šiprová, Endokrinologická ambulance II. interní kliniky, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská ul., Brno, PSČ 656 91.

Stanovisko zaujali mimo jiné švédští křesťanstí lékaři a samozřejmě výbor FIAMC a FEAMC.

Snad i tyto protesty vedly k tomu, že projednání bylo staženo z programu, bez stanovení náhradního termínu. Dopis napsali presidenti FIAMC a FEAMC.