Situace s požadavkem provádění potratů k atestaci z gynekologie

Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví inovoval v souladu s vyhláškou 77/1981 Sb. a na doporučení Rady pro další vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR s platností od 1. 9. 2001 specializační náplně jednotlivých lékařských oborů. K atestačním zkouškám se ve většině oborů vyžaduje také záznam provedených výkonů. V požadavcích na složení atestace I. a II. stupně se tak objevil pro obor gynekologie, porodnictví a perinatologie požadavek vykázat vykonaných dvacet zákroků spočívajících v provedení umělého přerušení těhotenství. Tímto požadavkem by byl opět znemožněn přístup k oboru lékařům, kteří z důvodu výhrady svědomí tento zákrok vykonávat odmítají.

Na podnět MUDr. Miloslava Nesyby a dalších lékařů intervenovali v této věci na Ministerstvu zdravotnictví senátorka MUDr. Zuzana Roitová a P. MUDr. Ladislav Kubíček. Na jejich dopisy odpověděla jak odbor vzdělávání MZ ČR, tak Katedra gyn. por. ILF:

Cituji odpověď ILF:

„Pokud lékař v přípravě na atestační zkoušku z oboru gynekologie a porodnictví odmítá z důvodu náboženského přesvědčení provádění umělého přerušení těhotenství, bude toto jeho rozhodnutí plně respektováno a nemusí takovýto výkon v přípravě na atestaci ani při atestační zkoušce provádět. Bude však muset v přípravě a event. i při zkoušce vykonávat instrumentální revizi dutiny děložní, tj. odstranění zbytků po samovolně proběhlém potratu. V tomto případě jde o výkon nutné lékařské pomoci, tj. o výkon život zachraňující, a je tedy povinnou výbavou dovedností každého gynekologa a porodníka. Revize dutiny děložní však není v rozporu s náboženským přesvědčením, nejde o ukončení těhotenství, ale o odstranění život ohrožujících následků samovolného potratu.“

V odpovědi MZ ČR je také uveden požadavek, aby atestující uměl vykonat sectio minor nebo podání prostaglandinů při vitální indikaci.

K tomu poznamenávám, že právo na výhradu svědomí lékaře se opírá o Listinu práv a svobod a zejména o Etický kodex České lékařské komory v novelizovaném znění z roku 1995, a který je jako stavovský předpis č. 10 součástí zákona O České lékařské komoře.

Tímto opatřením by byl obor zpřístupněn lékařům, kteří by chtěli získat kvalifikaci, ale kteří by nechtěli provádět interupce. Otázkou by zůstalo jejich pracovní zapojení ve zdravotnických zařízeních, která potraty provádějí, ovšem otevřela by se jim možnost širšího zapojení v soukromých zařízeních, v porodnictví, v poradenství, gynekologické endokrinologii, onkologii apod.

MUDr. Dagmar Pohunková