Archiv novinek


10. prosince 2005

Prohlášení církví a náboženských společností v ČR k problematice eutanazie a doprovázení umírajících (doplněno).


25. listopadu 2005

 • Pozvánka na seminář o eutanazii 29. 11. 2005.

 • Světový kongres katolických lékařů v Barceloně
  V květnu 2006 se v Barceloně koná světový kongres katolických lékařů věnovaný otázkám chudoby v globalizovaném světě. Ještě je možné přihlásit volná sdělení a postery, případně výstavky. Prosíme zájemce o aktivní i pasívní účast, aby se hlásili u paní Jany Hančlové, u prof. Marka nebo u doc. Hacha. Bude-li větší zájem, bylo by možné vyjednat společnou cestu autokarem. Účastnický poplatek je 300 Euro, je tu snaha nalézt levné ubytování.
  Podrobné informace naleznete na internetových stránkách kongresu.

 • 23. listopadu 2005

 • Zákon, o němž se mluví: Zákon o embryonálním výzkumu

 • K současné debatě o kmenových buňkách: Papežská akademie pro život o výzkumu na embryích

 • 26. října 2005

  Dopis k návrhu zákona o embryonálních kmenových buňkách a podpisový arch: Vysvětlující dopis prof. MUDr. K. Šipra, dopis poslancům a podpisový arch


  23. září 2005

 • Pocta svatému Lukáši, patronu biblistů, umělců a lékařů.

 • Externí odkaz: článek prof. Vlčka o výzkumu lebky sv. Lukáše, který vyšel v roce 2000 ve Vesmíru.

 • 29. srpna 2005

  Program kongresu HOSPIMedica.


  14. srpna 2005

 • Lékařská etika a práva pacientů (text přednášky, Dagmar Pohunková)

 • Mezinárodní kongres HOSPIMedica 2005 se bude konat na Výstavišti v Brně v rámci veletrhu ve dnech 14. – 16. září 2005. Zároveň jde o 12. Kongres České lékařské společnosti JEP a XI. brněnský den paliativní medicíny. Ústředním tématem je „Důstojnost člověka ve stáří, nemoci a umírání“. V prvním dnu se očekává účast domácích i zahraničních referentů, kteří budou uvádět důvody pro legalizaci euthanasie, ale samozřejmě i jejich důrazných oponentů. Prostor bude ponechán diskusi v plénu, a tak záleží na hojné účasti připravených zájemců. Další dny budou věnovány paliativní péči a hospicovému hnutí. Podrobnosti a předběžný program lze nalézt na www.hospimedica.cz.

 • Cicely Saunders, zakladatelka hospicového hnutí – podrobný životopis v češtině naleznete na www.hospice.cz. Tamtéž je uveřejněno mnoho informací o hospicovém hnutí v České republice a i ve světě a odkazy na dostupnou českou literaturu.


  1. srpna 2005

  Zemřela lady Cicely Saunders, zakladatelka hospicového hnutí. Podrobná zpráva anglicky.


  11. července 2005

  Předběžné informace o kongresu FIAMC, který se bude konat v květnu 2006 v Barceloně (francouzsky).


  28. června 2005

  Joseph Ratzinger: Evropa v krizi kultur (poslední kardinálská přednáška Benedikta XVI. – výběr)


  27. června 2005

  Zápis ze zasedání rady AKKL 11. 6. 2005.


  14. června 2005

  FIAMC má nového duchovního rádce. Celá zpráva zaslaná prezidentem FIAMC je zde k dispozici v anglickém originále.


  4. června 2005

  Pozvánka na schůzi výboru AKKL 11. 6. 2005.


  1. června 2005

  Zpráva o 8. konferenci regionálních etických komisí zemí Evropského společenství COMETH.


  10. května 2005

  Plné znění prohlášení české rady Iustitia et Pax při České biskupské konferenci.


  8. května 2005

 • O euthanasii ve Štrasburku

 • Prohlášení katolických lékařů k otázce legalizace euthanasie (před jejím projednáváním v Parlamentním shromáždění Rady Evropy v dubnu 2005 – anglicky)

 • 7. května 2005

 • Zpráva o 11. konferenci Papežské akademie Pro Vita (21. – 23. 2. 2005)

 • Předběžný program akademických týdnů, které se konají mezi 4. 8. a 12. 8. 2005 v Novém Městě nad Metují. Bližší informace: Občanské sdružení Akademické týdny, Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 472 182.


  12. dubna 2005

  Pozvánka na doškolovací seminář v klubovně CENAP Brno 22. 4. 2005.


  25. března 2005

 • Chronologický přehled o průběhu případu Terezie Marie (Terri) Schiavové

 • Nový odkaz: Papežská akademie Pro vita

 • 10. března 2005

 • Francouzský zákon o využití embryonálních kmenových buněk.

 • Valné shromáždění OSN přijalo dne 8. března 2005 Deklaraci, předloženou výborem pro právní záležitosti, která žádá všechny členské země OSN, aby postavily mimo zákon veškeré klonování lidských bytostí – reprodukční i terapeutické. Pro Deklaraci hlasovalo 89 států, proti bylo 34 států (mezi nimi Česká Republika, Spojené Království), hlasování se zdrželo 38 států. Tento výsledek je důležitým ukazatelem veřejného mínění a průlomem v chápání důstojnosti lidského života a jeho ochrany od početí.

 • Dne 10. března 2005 přijal Evropský Parlament rezoluci zakazující financování výzkumu na embryích, při kterém jsou embrya usmrcena, z unijních prostředků. Tím by EU nefinancovala výzkum embryonálních kmenových buněk získaných z přespočetných embryí. Peněžní prostředky mají být pöskytnuty na výzkum kmenových buněk získaných z jedinců již narozených, tzv. adultních buněk. Pro tento zákaz hlasovala 307 poslanců ze 199.

 • Pozvánka od Hnutí pro život.

 • Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9