Archiv novinek


10. října 2009

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích hledá za dobrých podmínek lékaře nebo lékařku – podrobnosti na letáčku.


7. října 2010

Kolpingovo dílo – Evropa zasedalo 4. října 2009 v Bratislavě. Závěrečná politická deklarace je k dispozici na této adrese, český překlad naleznete od strany 21 mnohojazyčného dokumentu.


1. října 2009

Znovu připomínáme kongres Adult somatic stem cells – new perspectives, který se bude konat 26. – 28. listopadu 2009 v Monaku.


20. září 2009

Světový kongres katolických lékařů se bude konat v květnu 2010 v Lurdech. Původně se měl konat v Africe, která je v centru pozornosti misijní, sociální a rozvojové práce, v Burkině Faso, ale ukázalo se, že to z technických důvodů není možné. Proto nabídli francouzští lékaři Lurdy. Podrobnosti na pozvánce.


17. září 2009

Program schůzek pražského KKL na závěr roku 2009:

Ve středu 22. října: MUDr. Petr Hach (1. LF UK v Praze): Instrukce Dignitas Personae a reprodukční medicina
Ve středu 25. listopadu: prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, Dr.Sc. (1. LF UK v Praze): Nové nálezy v Egyptě
Ve středu 16. prosince: P. RNDr. J. Šplíchal, SDB: Adventní zamyšlení

Schůzky KKL se konají v 18.30 v knihovně 3. interní kliniky (přízemí) nebo v posluchárně 3. interní kliniky (mezipatro) U nemocnice 1, Praha 2.


28. června 2009

Informace o chystaném kongresu o rodině v Amsterdamu – pozvánka a program.


10. května 2009

 • Den Evropy.

 • Adult somatic stem cells – new perspectives: stránky kongresu, který se bude konat 26. – 28. listopadu 2009 v Monaku

 • 6. května 2009

  Konference při příležitosti 20. výročí svatořečení sv. Anežky Přemyslovny.


  2. května 2009

  Second-International Symposium on Euthanasia and Assisted Suicide.


  17. dubna 2009

  Pozvánka na Setkání křesťanských zdravotníků 16. 5. 2009 v kostele svatého Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 s tématem „Péče o člověka na jeho životní cestě – stáří jako šance a úkol.“


  2. dubna 2009

 • Zpráva o 15. konferenci Papežské akademie Pro vita.

 • Program Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze na rok 2009.

 • 31. března 2009

  Pozvánka na konferenci při příležitosti 20. výročí svatořečení sv. Anežky Přemyslovny.


  30. března 2009

  V rámci Evropského kongresu katolických lékařů v Gdaňsku ve dnech 11. – 13. září 2008 se také konalo plenární zasedání výboru a delegátů FEAMC. Ze zprávy, kterou vypracoval nový generální tajemník dr. Hans Stevens, uvádíme pro informaci našich čtenářů nejzajímavější údaje.


  19. března 2009

  11. kongres Evropské federace asociací katolických lékařů se konal 11. až 14. září 2008. Byl pečlivě a obětavě uspořádán polskými kolegy, k jeho obsahu a průběhu se vrátíme podle možností později. Zde uveřejňujeme však český překlad důležité závěrečné deklarace, v níž se FEAMC vyjadřuje k nejzávažnějším otázkám poslání katolického lékaře a k bioetickým otázkám dneška.


  18. března 2009

  Adult somatic stem cells: new perspectives: stránky kongresu, který se bude konat 26. – 28. 11. 2009 v Monaku.


  5. března 2009

  Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě hledá zaměstnance na pozici lékař/lékařka.


  3. března 2009

  Zemřela MUDr. Olga Tělupilová.


  28. listopadu 2008

  Ludmila Lázničková: Naděje mateřství a etická praxe v gynekologii.


  19. listopadu 2008

  Upozorňujeme na stránky FIAMC – světové asociace federací katolických lékařů. Je na nich uveden kalendář akcí v Evropě i na jiných kontinentech, dále některé projevy na Evropském kongresu katolických lékařů v Gdaňsku, poselství Benedikta XVI. k příštímu dni nemocných a další zajímavé materiály. Vše najdete na této adrese: http://frblin.club.fr/fiamc/welcome.html.


  30. května 2008

  Ježíšův vztah k nemoci, postižení, utrpení a smrti. Nemoc, postižení, smrt a uzdravení v Novém zákoně – text přednášky doc. PhDr. Mirei Ryškové, Th.D., přednesené 27. 5. 2008 na schůzce KLL v Praze.


  Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9