Archiv novinek


10. března 2013

Pochod pro život 2013.


19. února 2013

Kolegium katolických lékařů se sejde 27. 2. 2013 v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze 2, U nemocnice 1, v 18,30 jako obvykle. Program: Mgr. Jaromír Odrobiňák (Nemocnice Bulovka a Psychiatrická léčebna Bohnice) pohovoří o zkušenostech nemocničního kaplana. Děkuji! Za výbor KKL MUDr. Dagmar Pohunková


11. února 2013

Upozorňujeme na stránky Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave.


29. května 2012

Evropská federace asociací katolických lékařů má velmi podrobnou a krásně připravenou webovou stránku www.feamc.eu. Tam jsou uvedeny i podrobnosti o chystaném kongresu v Římě. Další podrobnosti uvádí dr. Blin v přiložené zprávě. Čeští zájemci se mohou hlásit u předsedy doc. Petra Hacha.


10. dubna 2012

Pozvánka na Setkání křesťanských zdravotníků, které se koná 19. května 2012 v kostele sv. Karla Boromejského v Praze. Informace k přihlášení a program najdete v pozvánce nebo na těchto stránkách, kde je také odkaz na přihlašovací formulář.


20. února 2012

Program schůzek Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze na jaro 2012 (aktualizováno a opraveno).


1. února 2012

Srdečně Vás zveme na oslavu 20. světového dne nemocných, která se uskuteční v pátek 10. února 2012 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36. Zahájíme ve 13 hodin v posluchárně nemocnice přednáškou P. Angela Scarana na téma Ježíš a nemocní, pokračovat bude Mons. Tomáš Holub zamyšlením nad listem sv. Otce ke dni nemocných. V 15 hodin bude v kostele sv. Karla Boromejského u nemocnice mše sv. kterou bude sloužit biskup Karel Herbst. Těšíme se na setkání s Vámi. Pokud si chcete v diáři rezervovat termín pro další ročník Setkání křesťanských zdravotníků, tak je připravujeme na sobotu 19. května 2012. Při spuštění přihlašování pošlu pozvánky s programem.

Děkuji a přeji požehnaný den za sestry boromejky SM. Alžběta Hana Soudková


16. ledna 2012

Program schůzky KKL Praha na leden 2012. Celoroční program bude brzy následovat, omlouváme se za zpoždění.


27. srpna 2011

Pozvánka na Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu.


20. května 2011

Zpráva ze Setkání křesťanských zdravotníků na téma Inspirace v péči o bližní v různých oblastech.


19. dubna 2011

Změna programu: P. doc. Jiří Skoblík a P. Mgr. Marek Orko Vácha si vyměnili své přednášky. Podrobnosti zde.


27. března 2011

Zpráva o XVII. konferenci Papežské akademie Pro vita.


9. března 2011

Program KKL pražské arcidiecese na rok 2011.


6. února 2011

Pozvánka na oslavu 19. světového dne nemocných v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Ke Světovému dni nemocných přetiskujeme také poselství papeže Benedikta XVI.


15. března 2010

Informace o 23. světovém kongresu FIAMC – dopis F. Blina, leták s programem a bližšími údaji, podrobný program.


13. března 2010

Pozvánka na odbornou konferenci Medicína stárnutí a důstojnosu člověka a podrobný program.


10. března 2010

Program večerů Kolegia katolických lékařů v Praze na rok 2010.


22. ledna 2010

Plán aktivit pražského KKL na rok 2010.


28. října 2009

Evropská federace katolických lékařů má novou internetovou adresu. Zveřejněna je na ní spousta nových věcí, ale nejnovější zpráva ze zasedání výboru ve Lvově teprve přibude. Doporučujeme tyto stránky sledovat.


11. října 2009

Na internetových stránkách www.umlaufoviny.com se znovu otevírá zajímavá diskuse o chystané, vlekoucí se a sporné reformě českého zdravotnictví. Zájemci ji mohou nalézt na této adrese.


Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9