Asociace kolegií katolických lékařů České republiky

Asociace kolegií katolických lékařů České republiky je dobrovolným sdružením diecézních kolegií katolických lékařů České republiky. Mezi naše cíle patří přispívat k humanizaci medicíny a komplexní péči o pacienty a prosazovat mezi zdravotníky i ve společnosti úctu k lidskému životu od jeho početí do přirozené smrti. Pomáháme katolickým lékařům prohlubovat vlastní duchovní život, vzdělávat se teologicky, filozoficky i odborně ve shodě s naukou katolické církve a šířit křesťanské principy mezi zdravotníky a ve společnosti. Spolupracujeme se státními orgány, profesními lékařskými organizacemi i biskupy při řešení otázek týkajících se zdravotnictví a vypracovávame pro ně posudky a stanoviska. Naší snahou je podporovat kolegiální spolupráci a přátelské vztahy mezi katolickými lékaři a zprostředkovávat mezi nimi kontakty na národní i mezinárodní úrovni společně s dalšími katolickými i nekatolickými organizacemi.