The stone cross on the hill by Tambako the Jaguar.

Žena s velkým srdcem, dáma, která celoživotní úsilí věnovala obnově úcty k životu od početí do přirozené smrti,
maminka manželky pana poslance Ing. Tomáše Kvapila, paní

MUDr. Olga Tělupilová

odevzdala svou krásnou duši Pánu Bohu v sobotu 28. 2. 2009.

Jejího úsilí a odkazu, na kterém dodnes staví řada prorodinných aktivit, mnoho krásných projektů ve prospěch ochrany života počatých dětí, nemocných, starých či osamělých lidí, si nesmírně vážíme. Krásná žena, která své mateřství rozšířila na maximální možnou míru, z našich srdcí nikdy neodejde. Vzdáváme hold zakladatelce aktivit ve prospěch ochrany lidského života v naší zemi!

Prosíme, věnujte chvíli modlitbě za její duši, za její blízké i za pana Ing. Tomáše Kvapila,
který se právě nachází ve vážném zdravotním stavu.

Budete-li se moci přijít rozloučit se zesnulou,
pak je to možné v Olomouci v pátek 6. 3. ve 14 hodin v katedrále sv. Václava.

HPŽ ČR