Valné shromáždění OSN o klonování

V úterý 8. března má 59. Valné shromáždění OSN hlasovat o Deklaraci, kterou pro ně vypracoval Šestý výbor (právní) o zákazu všech způsobů lidského klonování, neboť je neslučitelné s lidskou důstojností a ochranou lidského života.

Šestý výbor schválil tento návrh Deklarace se 71 hlasem pro, 35 proti, 43 delegací se zdrželo hlasování. Bylo vysloveno politování, že nebylo možné dosáhnout jednomyslné shody a že bylo nutné hlasovat. Deklarace – bude-li přijata plénem OSN – nebude právně závazná, ale měla by být respektována v národním zákonodárství jednotlivých států. V celosvětovém měřítku panuje shoda, že má být zakázáno tzv. reprodukční klonování lidských bytostí, názory na tzv. terapeutické klonování se liší (71 hlasů proti tomuto klonování).

Podrobnosti v této zprávě v angličtině.