HACH Petr,
doc., MUDr., CSc., M.D. h.c. (Trinity College, Dublin, Irsko)

* 7. června 1941 – Praha
† náhle 24. května 2014 – Praha

Studia:

Akademické gymnázium v Praze 1958
Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze 1964 – promovaný lékař, od 1967 MUDr.

Zaměstnání:

1964–1969 FVL UK v Praze – vědecká aspirantura
1969–1987 FVL UK v Praze – odborný asistent
1987–FVL UK, nyní 1. LF UK v Praze – docent

Další vědecké a pedagogické hodnosti:

1980 CSc. – FVL UK – Poměr volných a vázaných ribosomů v acinální buňce pankreatu krysy během vývoje
1987 – doc. – FVL UK
1997 – Dr. med. honoris causa (University of Dublin – Trinity College, Irsko)

Funkce na fakultě:

1990 přednosta Histologického ústavu FVL UK v Praze
1996–2011 přednosta Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK v Praze
1993–1999 děkan 1. LF UK v Praze
1993–1999 člen Vědecké rady 1. LF UK v Praze

Akademické funkce:

1990–1993 člen a předseda Akademického senátu FVL(1. LF UK v Praze)
1990–1993 člen, člen předsednictva a předseda Akademického senátu UK
1993–1999 člen Vědecké rady UK

Hlavní obor:

Histologie a embryologie – kvantitativní morfologie a stereologie se zaměřením na epitelové a pigmentové buňky, prostorová rekonstrukce cévního řečiště placenty, kvantitativní popis buněčné diferenciace epitelů

Studijní pobyty:

1958 a 1973 Humboldtova univerzita Berlín – elektronová mikroskopie
1975 Univerzita v Helsinkách – experimentální embryologie
1985 Univerzity v Zábřehu a Lublani – imunohistochemie a stereologie
1991 Univerzita ve Würzburgu – imunohistochemie
1993 Univerzita v Homburgu – imunohistochemie a analýza obrazu

Přednáškové pobyty:

1994 Univerzita v Lublani – vyžádaný kurs embryologie na LF

Členství v odborných a vědeckých společnostech:

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Česká anatomická společnost
Česká společnost histochemická a cytochemická
Česká společnost biologická
Řádný člen Papežské akademie Pro vita
Předseda Asociace katolických lékařů ČR a Kolegia katolických lékařů v Praze
Člen výkonného výboru AMSE (Asociace lékařských fakult v Evropě) – od 1996

Odborné publikace:

56 původních sdělení v časopisech českých i zahraničních (všechny s recenzním řízením) s hlavními tématy: vývoj poměru volných a vázaných ribosomů v acinární buňce pankreatu za vývoje (na toto téma je i kandidátská disertační práce), vývoj poměru řasinkových i neřasinkových buněk v epitelu sliznice vejcovodu za vývoje a v průběhu menstruačního cyklu, ultrastruktura pigmentové buňky savců, ultrastruktura a chemické složení pigmentových granul in situ a izolovaných z různých typů pigmentovaných tkání normálních a patologických, metodika izolace melanosomů, struktura syntetických melaninů, prostorová rekonstrukce kapilárního řečiště placenty člověka pomocí konfokálního mikroskopu.

Osobní zájmy:

Celoživotním zájmem, téměř osudem byla hudba, pěstovaná pasivně i aktivně (hlavně klávesové nástroje včetně varhan, zpěv (35 let až do ochrnutí hlasivky zpíval sólově a v různých sborech, např. s Č. Staškem, Z. Šulcem, M. Novenkem, J. Snítilem, J. Štvánem). Zajímaly ho sporty týkající se vody v jakémkoli skupenství (plavání, kanoistika – na fakultě získal výkonnostní třídu v plavání a vodním slalomu – lyžování a díky manželce a kamarádům i námořní jachting od roku 1992).

Rád četl literaturu faktu (zejména historie, hudební nástroje, historie přírodních věd.

Osobní vyznání:

Od roku 1990 se podílel na vedení nejstarší a nejvýznamnější lékařské fakulty v zemi a částečně i Univerzity Karlovy. Proto byl velice zatažen do problémů, které souvisí jak s řízením výchovy mediků, tak i postgraduálního a profesionálního doškolování lékařů.

Rodina:

Manželka: ing. Luběna, roz. Bílková, klinická biochemička (1944)
Děti: MUDr. Jan Hach, ortopéd (1970), Bc. Magdaléna Felixová, imunoložka (1971)
Otec: MUDr. Antoním Hach, praktický lékař (1910–1994)
Matka: Marie, roz. Vácová, středoškolská profesorka (1913–1973).