Archiv novinek


11. července 2005

Předběžné informace o kongresu FIAMC, který se bude konat v květnu 2006 v Barceloně (francouzsky).


28. června 2005

Joseph Ratzinger: Evropa v krizi kultur (poslední kardinálská přednáška Benedikta XVI. – výběr)


27. června 2005

Zápis ze zasedání rady AKKL 11. 6. 2005.


14. června 2005

FIAMC má nového duchovního rádce. Celá zpráva zaslaná prezidentem FIAMC je zde k dispozici v anglickém originále.


4. června 2005

Pozvánka na schůzi výboru AKKL 11. 6. 2005.


1. června 2005

Zpráva o 8. konferenci regionálních etických komisí zemí Evropského společenství COMETH.


10. května 2005

Plné znění prohlášení české rady Iustitia et Pax při České biskupské konferenci.


8. května 2005

 • O euthanasii ve Štrasburku

 • Prohlášení katolických lékařů k otázce legalizace euthanasie (před jejím projednáváním v Parlamentním shromáždění Rady Evropy v dubnu 2005 – anglicky)

 • 7. května 2005

 • Zpráva o 11. konferenci Papežské akademie Pro Vita (21. – 23. 2. 2005)

 • Předběžný program akademických týdnů, které se konají mezi 4. 8. a 12. 8. 2005 v Novém Městě nad Metují. Bližší informace: Občanské sdružení Akademické týdny, Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 472 182.


  12. dubna 2005

  Pozvánka na doškolovací seminář v klubovně CENAP Brno 22. 4. 2005.


  25. března 2005

 • Chronologický přehled o průběhu případu Terezie Marie (Terri) Schiavové

 • Nový odkaz: Papežská akademie Pro vita

 • 10. března 2005

 • Francouzský zákon o využití embryonálních kmenových buněk.

 • Valné shromáždění OSN přijalo dne 8. března 2005 Deklaraci, předloženou výborem pro právní záležitosti, která žádá všechny členské země OSN, aby postavily mimo zákon veškeré klonování lidských bytostí – reprodukční i terapeutické. Pro Deklaraci hlasovalo 89 států, proti bylo 34 států (mezi nimi Česká Republika, Spojené Království), hlasování se zdrželo 38 států. Tento výsledek je důležitým ukazatelem veřejného mínění a průlomem v chápání důstojnosti lidského života a jeho ochrany od početí.

 • Dne 10. března 2005 přijal Evropský Parlament rezoluci zakazující financování výzkumu na embryích, při kterém jsou embrya usmrcena, z unijních prostředků. Tím by EU nefinancovala výzkum embryonálních kmenových buněk získaných z přespočetných embryí. Peněžní prostředky mají být pöskytnuty na výzkum kmenových buněk získaných z jedinců již narozených, tzv. adultních buněk. Pro tento zákaz hlasovala 307 poslanců ze 199.

 • Pozvánka od Hnutí pro život.

 • 7. března 2005

 • Španělský zákon o asistované reprodukci (španělsky)

 • Italský zákon o asistované reprodukci (italsky, později přijatý návrh)

 • FIAMC (Mezinárodní federace asociací katolických lékařů) vyzývá k apelům na úřady a episkopát USA za záchranu života Terri Schiavové, jejíž život má být ukončen vysazením výživy a hydratace.

 • Doplněny odkazy o web hospicového občanského sdružení Cesta domů. Stránky obsahují mnoho odkazů na paliativní péči a hospice v ČR. Důležitá je zpráva o semináři, který se konal v Senátu Parlamentu ČR 15. 2. 2005. Ke stažení jsou nabídnuty důležité texty, které tam byly distribuovány.

 • Biskupské svěcení Mons. Valentina Pozaiće S.J., dosavadního duchovního rádce FEAMC.

 • 5. března 2005

 • Aktualizován seznam členů výboru kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze.

 • Program schůzek Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze v letním semestru akademického roku 2004/2005

 • Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.)

 • Přidány odkazy:
  FEAMC – internetová stránka Federace Evropských asociací katolických lékařů (anglicky a francouzsky) s podrobnými informacemi a fotografiemi z kongresu FEAMC v Bratislavě 2004
  CDBI – Řídící výbor pro bioetiku Rady Evropy (řada dalších odkazů)
  Evropská síť nemocničních kaplanů (= duchovních, pastoračních asistentů)
  AJAN – Jesuitská síť pomoci osobám postiženým a ohroženým AIDS v Africe, se sídlem v Nairobi, tamtéž odkaz na AJANNEWS
  Hnutí pro život
  Informace a novinky z katolického světa (česky)
  Christ in der Gegenwart – časopis vydávaný nakl. Herder, bezplatně (německy)

 • Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, vztahující se k biomedicínskému výzkumu.

 • Valné shromáždění OSN o klonování.

 • 4. března 2005

  22. světový kongres FIAMC.


  3. března 2005

  Röser, Johannes: Einstein hat Folgen – Jenseits des Kinderglaubens: Gott, die Flut und der Kosmos (separát převzatý se svolením redakce z časopisu Christ in der Gegenwart).


  28. února 2005

 • Pozvánka na schůzi Kolegia katolických lékařů diecéze plzeňské 18. 2. 2005

 • Zpráva o činnosti Kolegia katolických lékařů v Plzni (zima–jaro 2003)

 • Stručná zpráva o činnosti Kolegia katolických lékařů v Plzni v období od 22. 10. 2001 do 20. 3. 2002

 • 24. února 2005

  V pondělí 21. února 2005 se v rámci programu České křesťanské akademie (pobočka Praha 6) konal v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze 6 přednáškový a diskusní večer věnovaný bioetickým problémům klonování.


  20. února 2005

 • Svatořečená Gianna Berettová-Mollová

 • Dne 18. 2. 2005 schválil 6. výbor OSN (právní) Deklaraci o zákazu klonování „lidského života“. Základem této Deklarace je italský návrh, který tvoří kompromis mezi návrhem Belgie (liberálním) a Kostariky (restriktivním). Návrh nebyl schválen jednomyslně, bylo hlasováno, hlasování se zdrželi zástupci Islámské konference, pro návrh hlasovalo 781 států, proti 35, zdrželo se 43. Česká republika hlasovala proti této Deklaraci, proti bylo i Polsko a Kanada (ta chtěla striktní zákaz veškerého klonování), proti byly také Velká Británie, Belgie, Francie, skandinávské země, Řecko. Pro bylo Německo, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Choorvatsko, Ruská federace, aj. Deklaraci se vyčítá, že mluví o zákazu klonování „lidského života“, což prý není jednoznačné.

  Tento návrh deklarace bude předložen ke schválení Valnému hromáždění OSN (předpokádá se přijetí). Není to návrh úmluvy, jde pouze o deklaraci, která není závazná, nýbrž je doporučením pro členské země. V rozsáhlé debatě bylo vysloveno politování, že nebylo možné dosáhnout shody a že bylo třeba hlasovat. Jednomyslně je zastáván všemi delegacemi názor, že reproduktivní klonování je hrozná „abhorrent“ věc a že musí být národními legislativami zakázáno. Ale termín „human life“ prý není jasný a jednoznačně definovaný a řada států soudí, že by mělo být za přísných legislativních kautel povoleno tzv. terapeutické klonování.

  Záznam závěrečné debaty, přehled o hlasování o pozměňovacích návrzích a úpravách a a o celé deklaraci více zde.

 • 19. února 2005

 • P. Valentin Pozaić, SJ, duchovní rádce FEAMC, byl jmenován pomocným biskupem záhřebským (anglická biografie).

 • Valné shromáždění OSN se dne 19. 2. 2005 dohodlo na zákazu veškerého klonování („terapeutického“ i „reprodukčního“) a doporučilo vládám celého světa začlenit tento zákaz do vlastních legislativ. Zákaz prosadily zástupci USA, jihoamerických států, Afriky aj. Zákaz zdůvodňují nutností chránit lidskou důstojnost, dále potřebou věnovat více prostředků na výzkum chorob, které ohrožují obyvatelstvo chudých zemí (malarie, tbc, AIDS), a potřebou ochranou žen v rozvojových zemích, které by mohly být zneužívány jako dárkyně vajíček. Bližší informace budou následovat.

 • Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10