Archiv novinek


26. září 2006

Tématický dokument „Svobodní lidé a svobodná volba“ (externí odkaz).


13. července 2006

Prohlášení – stanovisko Evropské sítě nemocničních kaplanů k paliativní péči.


30. června 2006

 • O globalizaci, chudobě a poslání katolických lékařů – 22. kongres FIAMC (zpráva).

 • Život, péče o zdraví a důstojnost lidské bytosti (společné prohlášení křesťanských lékařů různých denominací, shromážděných v Barceloně na XXII. kongresu FIAMC).

 • V Lisabonu o paliativní péči a duchovním doprovázení nemocných (MUDr. Mgr. Marie Opatrná).

 • Program schůzek pražského KKL přesunut ze sekce Dokumenty AKKL k dalším programům pražského KKL.

 • 27. června 2006

  Kongres o kmenových buňkách – jejich terapeutických perspektivách, vědeckých a bioetických aspektech
  Místo a datum konání: Řím, 12. – 16. září 2006
  Pořadatel: FIAMC a Pontifikální rada Pro vita
  Vice informací zde.


  22. května 2006

  Zpráva o 22. kongresu FIAMC.


  1. května 2006

  Pozvánka na přednášku prof. Dr. Heinricha Pompey.


  24. března 2006

  Zpráva o 12. výročním shromáždění Papežské akademie Pro vita.


  7. února 2006

  Papežská akademie Pro vita pořádá ve dnech 27. – 28. února kongres o lidském embryu před implantací.


  5. února 2006

  14. světový den nemocných, dekret o plnomocných odpustcích pro nemocné a ty, kdo o ně pečují (EN, FR, IT).


  24. ledna 2006

  Opraven program schůzek Kolegia katolických lékařů v Praze pro rok 2006.


  11. ledna 2006

  Informace ke světovému kongresu katolických lékařů v Barceloně.


  9. ledna 2006

  Dopis Doc. MUDr. Petra Hacha k začátku roku 2006 a Program schůzek pražského KKL v roce 2006.


  10. prosince 2005

  Prohlášení církví a náboženských společností v ČR k problematice eutanazie a doprovázení umírajících (doplněno).


  25. listopadu 2005

 • Pozvánka na seminář o eutanazii 29. 11. 2005.

 • Světový kongres katolických lékařů v Barceloně
  V květnu 2006 se v Barceloně koná světový kongres katolických lékařů věnovaný otázkám chudoby v globalizovaném světě. Ještě je možné přihlásit volná sdělení a postery, případně výstavky. Prosíme zájemce o aktivní i pasívní účast, aby se hlásili u paní Jany Hančlové, u prof. Marka nebo u doc. Hacha. Bude-li větší zájem, bylo by možné vyjednat společnou cestu autokarem. Účastnický poplatek je 300 Euro, je tu snaha nalézt levné ubytování.
  Podrobné informace naleznete na internetových stránkách kongresu.

 • 23. listopadu 2005

 • Zákon, o němž se mluví: Zákon o embryonálním výzkumu

 • K současné debatě o kmenových buňkách: Papežská akademie pro život o výzkumu na embryích

 • 26. října 2005

  Dopis k návrhu zákona o embryonálních kmenových buňkách a podpisový arch: Vysvětlující dopis prof. MUDr. K. Šipra, dopis poslancům a podpisový arch


  23. září 2005

 • Pocta svatému Lukáši, patronu biblistů, umělců a lékařů.

 • Externí odkaz: článek prof. Vlčka o výzkumu lebky sv. Lukáše, který vyšel v roce 2000 ve Vesmíru.

 • 29. srpna 2005

  Program kongresu HOSPIMedica.


  14. srpna 2005

 • Lékařská etika a práva pacientů (text přednášky, Dagmar Pohunková)

 • Mezinárodní kongres HOSPIMedica 2005 se bude konat na Výstavišti v Brně v rámci veletrhu ve dnech 14. – 16. září 2005. Zároveň jde o 12. Kongres České lékařské společnosti JEP a XI. brněnský den paliativní medicíny. Ústředním tématem je „Důstojnost člověka ve stáří, nemoci a umírání“. V prvním dnu se očekává účast domácích i zahraničních referentů, kteří budou uvádět důvody pro legalizaci euthanasie, ale samozřejmě i jejich důrazných oponentů. Prostor bude ponechán diskusi v plénu, a tak záleží na hojné účasti připravených zájemců. Další dny budou věnovány paliativní péči a hospicovému hnutí. Podrobnosti a předběžný program lze nalézt na www.hospimedica.cz.

 • Cicely Saunders, zakladatelka hospicového hnutí – podrobný životopis v češtině naleznete na www.hospice.cz. Tamtéž je uveřejněno mnoho informací o hospicovém hnutí v České republice a i ve světě a odkazy na dostupnou českou literaturu.


  1. srpna 2005

  Zemřela lady Cicely Saunders, zakladatelka hospicového hnutí. Podrobná zpráva anglicky.


  Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10