Archiv novinek


2. května 2009

Second-International Symposium on Euthanasia and Assisted Suicide.


17. dubna 2009

Pozvánka na Setkání křesťanských zdravotníků 16. 5. 2009 v kostele svatého Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1 s tématem „Péče o člověka na jeho životní cestě – stáří jako šance a úkol.“


2. dubna 2009

 • Zpráva o 15. konferenci Papežské akademie Pro vita.

 • Program Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze na rok 2009.

 • 31. března 2009

  Pozvánka na konferenci při příležitosti 20. výročí svatořečení sv. Anežky Přemyslovny.


  30. března 2009

  V rámci Evropského kongresu katolických lékařů v Gdaňsku ve dnech 11. – 13. září 2008 se také konalo plenární zasedání výboru a delegátů FEAMC. Ze zprávy, kterou vypracoval nový generální tajemník dr. Hans Stevens, uvádíme pro informaci našich čtenářů nejzajímavější údaje.


  19. března 2009

  11. kongres Evropské federace asociací katolických lékařů se konal 11. až 14. září 2008. Byl pečlivě a obětavě uspořádán polskými kolegy, k jeho obsahu a průběhu se vrátíme podle možností později. Zde uveřejňujeme však český překlad důležité závěrečné deklarace, v níž se FEAMC vyjadřuje k nejzávažnějším otázkám poslání katolického lékaře a k bioetickým otázkám dneška.


  18. března 2009

  Adult somatic stem cells: new perspectives: stránky kongresu, který se bude konat 26. – 28. 11. 2009 v Monaku.


  5. března 2009

  Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě hledá zaměstnance na pozici lékař/lékařka.


  3. března 2009

  Zemřela MUDr. Olga Tělupilová.


  28. listopadu 2008

  Ludmila Lázničková: Naděje mateřství a etická praxe v gynekologii.


  19. listopadu 2008

  Upozorňujeme na stránky FIAMC – světové asociace federací katolických lékařů. Je na nich uveden kalendář akcí v Evropě i na jiných kontinentech, dále některé projevy na Evropském kongresu katolických lékařů v Gdaňsku, poselství Benedikta XVI. k příštímu dni nemocných a další zajímavé materiály. Vše najdete na této adrese: http://frblin.club.fr/fiamc/welcome.html.


  30. května 2008

  Ježíšův vztah k nemoci, postižení, utrpení a smrti. Nemoc, postižení, smrt a uzdravení v Novém zákoně – text přednášky doc. PhDr. Mirei Ryškové, Th.D., přednesené 27. 5. 2008 na schůzce KLL v Praze.


  2. dubna 2008

  Upozorňujeme, že Evropská federace katolických lékařů (FEAMC) má novou webovu stránku, kterou pečlivě zpracoval a o jejíž aktualizace se stará náš francouzský kolega dr. Blin. Webová stránka FIAMC má nezměněnou adresu.


  27. února 2008

  Odkazy a abstrakta ke kongresu.


  25. února 2008

  Kolegium katolických lékařů a Bioetické centrum Hippokrates pořádají na jaře v Brně cyklus přednášek Bolest, utrpení, eutanázie.


  18. února 2008

  Aktualizován Program KKL Praha na rok 2008.


  15. února 2008

  Evropský kongres katolických lékařů se bude konat od 11. září 2008 v Gdaňsku, pořadateli jsou polští katoličtí lékaři. Podrobnosti budou ještě publikovány, přednášející jsou už určeni, k pasivní účasti jsou zváni katoličtí lékaři z celé Evropy, jejich účast nebude pořadateli subvencována. Schválený předběžný program.


  14. února 2008

 • Pozvánka na mezinárodní konferenci Pastorální péče u nemocných dětí, která se koná od 13. do 15. 11. 2008 ve Vatikánu

 • Upozorňujeme na existenci informačního a diskuzního portálu pro pečující, pro lékaře, pro nemocné a pro pozůstalé Umirani.cz.

 • 4. února 2008

 • Pozvánka České lékařské akademie na odbornou diskuzi o eutanázii pořádanou 13. 2. 2008.

 • Program cyklu přednášek Bolest, utrpení, eutanázie pořádaných sdružením Hippokrates a Kolegiem katolických lékařů v Brně.

 • 31. ledna 2008

  Program KKL Praha na rok 2008.


  Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10