Archiv novinek


27. srpna 2011

Pozvánka na Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu.


20. května 2011

Zpráva ze Setkání křesťanských zdravotníků na téma Inspirace v péči o bližní v různých oblastech.


19. dubna 2011

Změna programu: P. doc. Jiří Skoblík a P. Mgr. Marek Orko Vácha si vyměnili své přednášky. Podrobnosti zde.


27. března 2011

Zpráva o XVII. konferenci Papežské akademie Pro vita.


9. března 2011

Program KKL pražské arcidiecese na rok 2011.


6. února 2011

Pozvánka na oslavu 19. světového dne nemocných v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Ke Světovému dni nemocných přetiskujeme také poselství papeže Benedikta XVI.


15. března 2010

Informace o 23. světovém kongresu FIAMC – dopis F. Blina, leták s programem a bližšími údaji, podrobný program.


13. března 2010

Pozvánka na odbornou konferenci Medicína stárnutí a důstojnosu člověka a podrobný program.


10. března 2010

Program večerů Kolegia katolických lékařů v Praze na rok 2010.


22. ledna 2010

Plán aktivit pražského KKL na rok 2010.


28. října 2009

Evropská federace katolických lékařů má novou internetovou adresu. Zveřejněna je na ní spousta nových věcí, ale nejnovější zpráva ze zasedání výboru ve Lvově teprve přibude. Doporučujeme tyto stránky sledovat.


11. října 2009

Na internetových stránkách www.umlaufoviny.com se znovu otevírá zajímavá diskuse o chystané, vlekoucí se a sporné reformě českého zdravotnictví. Zájemci ji mohou nalézt na této adrese.


10. října 2009

Domov sv. Karla Boromejského v Řepích hledá za dobrých podmínek lékaře nebo lékařku – podrobnosti na letáčku.


7. října 2010

Kolpingovo dílo – Evropa zasedalo 4. října 2009 v Bratislavě. Závěrečná politická deklarace je k dispozici na této adrese, český překlad naleznete od strany 21 mnohojazyčného dokumentu.


1. října 2009

Znovu připomínáme kongres Adult somatic stem cells – new perspectives, který se bude konat 26. – 28. listopadu 2009 v Monaku.


20. září 2009

Světový kongres katolických lékařů se bude konat v květnu 2010 v Lurdech. Původně se měl konat v Africe, která je v centru pozornosti misijní, sociální a rozvojové práce, v Burkině Faso, ale ukázalo se, že to z technických důvodů není možné. Proto nabídli francouzští lékaři Lurdy. Podrobnosti na pozvánce.


17. září 2009

Program schůzek pražského KKL na závěr roku 2009:

Ve středu 22. října: MUDr. Petr Hach (1. LF UK v Praze): Instrukce Dignitas Personae a reprodukční medicina
Ve středu 25. listopadu: prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, Dr.Sc. (1. LF UK v Praze): Nové nálezy v Egyptě
Ve středu 16. prosince: P. RNDr. J. Šplíchal, SDB: Adventní zamyšlení

Schůzky KKL se konají v 18.30 v knihovně 3. interní kliniky (přízemí) nebo v posluchárně 3. interní kliniky (mezipatro) U nemocnice 1, Praha 2.


28. června 2009

Informace o chystaném kongresu o rodině v Amsterdamu – pozvánka a program.


10. května 2009

  • Den Evropy.

  • Adult somatic stem cells – new perspectives: stránky kongresu, který se bude konat 26. – 28. listopadu 2009 v Monaku

  • 6. května 2009

    Konference při příležitosti 20. výročí svatořečení sv. Anežky Přemyslovny.


    Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10