Archiv novinek


21. ledna 2015

Program KKL pražské arcidiecéze na jaro 2015. Zprávy z arcidiecéze pražské


3. prosince 2014

Papež k lékařům: mějte se na pozoru před těmi, kdo zacházejí s lidmi jako s pokusnými králíky (článek na radiovaticana.cz)


15. září 2014

 • V sobotu, dne 18. října 2014, na svátek evangelisty a lékaře svatého Lukáše, bude Mons. Václav Malý, světící biskup pražský, sloužit v Praze v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha svatou, na niž jsou zváni věřící lékaři a zdravotníci pražské arcidiecéze. Začátek je v 10 hodin, katedrála bude otevřena od 9,30 hod. Je to vzácná příležitost k setkání, k načerpání sil a k prosbě o požehnání a pomoc. Nenechme si ji ujít!

 • Zápis ze zasedání rady AKKL 6. 9. 2014.

 • 11. září 2014

  Přehled činnosti KKL Plzeň v roce 2013/2014.


  28. května 2014

  Jménem výboru Kolegia katolických lékařů Pražské arcidiecéze oznamujeme zarmouceni, ale s důvěrou v milosrdného Hospodina a s vděčností za dobrý život našeho přítele, že dne 24. května náhle zemřel doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Drhc., prezident Asociace kolegií katolických lékařů ČR a předseda Kolegia katolických lékařů Pražské arcidiecéze. Bude nám chybět; jeho manželce a rodině, kterou měl tak rád, vyslovujeme svou hlubokou soustrast.

  Josef Marek
  Dagmar Pohunková


  11. února 2014

  Program schůzek KKL pražské arcidiecéze na rok 2014.


  2. února 2014

 • Pozvánka na Světový den nemocných u sv. Karla Boromejského v Praze v úterý 11. února 2014.

 • Rádi bychom vás už teď pozvali na další Setkání křesťanských zdravotníků. Tématem bude komunikace zdravotníka s nemocným a nemocného se zdravotníkem – tj. pokračování z loňského roku. Termín je 31. května 2014. Pozvánky budou k dispozici zároveň s otevřením přihlašovacího formuláře, pravděpodobně koncem března.

 • Na webu rádia Proglas je ke shlédnutí krátké video o duchovní péči v Psychiatrické nemocnici Bohnice (PNB).

 • 18. ledna 2014

  Ve středu 22. ledna 2014 se opět koná seminář Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze. Přednáší Doc. ThDr. Václav Ventura na téma Spiritualita křesťanského východu. Sejdeme se jako obvykle v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze 2 U Nemocnice 1, v 18,30 hod. Hosté vítáni.


  16. října 2013

  Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze se opět schází ve středu 23. 10. 2013 v 18,30 hodin jako obvykle v knihovně III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 1 (vedle kostela sv. Ignáce). Svou účast přislíbil pražský světící biskup Mons. Václav Malý, jako téma přednášky si zvolil „Co mi dává víra“. Srdečně jsou zváni i nezdravotníci!


  24. dubna 2013

  Aktuality FIAMC.


  23. března 2013

  Pozvánka na Setkání křesťanských zdravotníků s tématem Komunikace zdravotníka s nemocným a nemocného se zdravotníkem 11. 5. 2013 v Praze v kostele sv. Karla Boromejského.


  13. března 2013

  Program schůzek KKL Praha na rok 2013.


  10. března 2013

  Pochod pro život 2013.


  19. února 2013

  Kolegium katolických lékařů se sejde 27. 2. 2013 v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze 2, U nemocnice 1, v 18,30 jako obvykle. Program: Mgr. Jaromír Odrobiňák (Nemocnice Bulovka a Psychiatrická léčebna Bohnice) pohovoří o zkušenostech nemocničního kaplana. Děkuji! Za výbor KKL MUDr. Dagmar Pohunková


  11. února 2013

  Upozorňujeme na stránky Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov v Bratislave.


  29. května 2012

  Evropská federace asociací katolických lékařů má velmi podrobnou a krásně připravenou webovou stránku www.feamc.eu. Tam jsou uvedeny i podrobnosti o chystaném kongresu v Římě. Další podrobnosti uvádí dr. Blin v přiložené zprávě. Čeští zájemci se mohou hlásit u předsedy doc. Petra Hacha.


  10. dubna 2012

  Pozvánka na Setkání křesťanských zdravotníků, které se koná 19. května 2012 v kostele sv. Karla Boromejského v Praze. Informace k přihlášení a program najdete v pozvánce nebo na těchto stránkách, kde je také odkaz na přihlašovací formulář.


  20. února 2012

  Program schůzek Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze na jaro 2012 (aktualizováno a opraveno).


  1. února 2012

  Srdečně Vás zveme na oslavu 20. světového dne nemocných, která se uskuteční v pátek 10. února 2012 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 36. Zahájíme ve 13 hodin v posluchárně nemocnice přednáškou P. Angela Scarana na téma Ježíš a nemocní, pokračovat bude Mons. Tomáš Holub zamyšlením nad listem sv. Otce ke dni nemocných. V 15 hodin bude v kostele sv. Karla Boromejského u nemocnice mše sv. kterou bude sloužit biskup Karel Herbst. Těšíme se na setkání s Vámi. Pokud si chcete v diáři rezervovat termín pro další ročník Setkání křesťanských zdravotníků, tak je připravujeme na sobotu 19. května 2012. Při spuštění přihlašování pošlu pozvánky s programem.

  Děkuji a přeji požehnaný den za sestry boromejky SM. Alžběta Hana Soudková


  16. ledna 2012

  Program schůzky KKL Praha na leden 2012. Celoroční program bude brzy následovat, omlouváme se za zpoždění.


  Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10