Archiv novinek


15. června 2017

Německý nejvyšší soud v Karlsruhe včera odmítl požadavek ženy, která se nechala uměle oplodnit v České republice, aby jí proceduru proplatila německá zdravotní pojišťovna. Příčinou sporu bylo to, že dnes sedmačtyřicetiletá žena podstoupila umělé oplodnění, při němž bylo použito vajíčko od dárkyně, což není v Německu dovoleno. Celý článek naleznete zde.


14. června 2017

Svatý otec František v polovině května jmenoval na příští pětiletí 45 řádných a pět čestných členů Papežské akademie Pro Vita poté, co vloni schválil její nový statut. Na dlouhém seznamu, který dnes zveřejnilo tiskové středisko Svatého stolce, je také jméno českého psychologa PhDr. Jaroslava Šturmy. Celá zpráva je k přečtení zde.


11. června 2017

Pozvánka na červnovou schůzku Kolegia katolických lékařů v Praze.


7. června 2017

Vložen Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb.


21. května 2017

Srdečně zveme na další schůzku pražského KKL, která se uskuteční ve středu 24. května 2017. Přednášet bude Mons. P. Ing. Miloslav Michael Fiala O.Praem. na téma Člověk – otázka stále živá.


25. dubna 2017

Přidáno shrnutí a fotografie z březnové přednášky doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D.


19. března 2017

Kondolenční telegram papeže Františka ke skonu kardinála Miloslava Vlka.


12. března 2017

Pozvánka na přednášku Česká republika a evropské výzvy – další rok otřesů před námi? doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D. 22. 3. 2017.


4. března 2017

Zápis ze zasedání rady AKKL 25. 2. 2017.


27. února 2017

Program schůzek KKL pražské arcidiecéze na jaro 2017.


5. února 2017

Domov sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích hledá pohotovostního lékaře.


27. ledna 2017

Informace o zdravotním stavu pana kardinála Vlka.


15. prosince 2016

Zpráva ze zasedání České křesťanské akademie, kde je KKL kolektivním členem.


18. října 2016

Program schůzek Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze na podzimní semestr 2016.


30. ledna 2016

Přednáška P. MUDr. Jiřího Kordy 27. ledna byla hojně navštívená, velmi zajímavá a následovaná živou diskusí.


18. ledna 2016

Profesor MUDr. Josef Marek, DrSc., významný lékař, endokrinolog, rytíř lékařského stavu, člověk přátelský, obětavý a skromný, dlouholetý člen výboru AKKL a po několik let aktivní prezident Federace asociací evropských katolických lékařů, se dne 23. ledna dožívá osmdesáti let. Přejeme mu hojnost Božího požehnání (v tom je obsaženo všechno ostatní) a děkujeme za všechno, co dosud udělal pro své bližní.


5. ledna 2016

 • Pozvánka na přednášku P. MUDr. J. Kordy Medicína, alternativní metody a exorcismus ve světle principu „lege artis“ a „primum non nocere“.

 • Program večerů KKL na jarní semestr 2016.

 • 8. prosince 2015

  Pozvánka na přednášku dr. Vojtěcha Eliáše Migrace a nová výzva pro Evropu 16. 12. 2015.


  23. listopadu 2015

  Milí přátelé,
  jako obvykle se naše listopadová schůzka bude konat na čtvrtou středu v měsíci, tj. 25. listopadu v 18,30 v knihovně III. interní kliniky VFN v Praze 2, U nemocnice1. Program, jak bylo avizováno, se bude týkat průběhu a závěrů říjnové synody o rodině. Bohužel se otec kardinál Miloslav Vlk musel omluvit, protože bude v ten den v Istanbulu. Přednášku nám však slíbil Mons. Aleš Opatrný, který je o věci plně informován a má téma zpracované. Rádi ho uvítáme, protože už dávno mezi námi nebyl (na nás je, abychom přišli ve slušném počtu!). Při této schůzce Vám také bude představen nový předseda našeho pražského kolegia, neurolog MUDr. Pavel Kostka (byl nám doporučen otcem kardinálem Miloslavem Vlkem), který má dost energie, aby dal do pořádku celou potřebnou zákonem vyžadovanou administrativu a naše kolegium zastupoval. Přestaveni budou i noví členové výboru. My dosavadní staří sice z boje neutíkáme, ale musíme se stahovat do pozadí, protože přece jen věk a je věk a zdraví také není ocelové... Těšíme se na setkání!

  Všechny Vás pěkně zdravím Dagmar Pohunková


  6. října 2015

  Program podzimních schůzek KKL Pražské arcidiecéze.


  Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10