Světový den nemocných

11. února 2007 byl v Soulu, hlavním městě Korejské republiky, slaven 15. Světový den nemocných. Jihokorejští pořadatelé připravili bohatý program pro lékaře, zdravotníky i laiky – zdravé i nemocné.

K tomuto dni uveřejnil Svatý otec Benedikt XVI. zvláštní poselství. V něm upozornil mimo jiné i na to, že přes obrovský pokrok v biomedicině se nic nemění na konečnosti lidského pozemského života, ani na faktu, že život provázejí nemoci, které ani dnes není možné účinně léčit, a utrpení. Zdůraznil i velký úkol Církve při doprovázení nemocných (zejména umírajících) jejich utrpením a při účinné pomoci v obtížných sociálních situacích. Nemocný nesmí trpět pocitem osamění a zbytečnosti. Přiklad Milosrdného Samaritána je dnes stejně aktuální jako dříve – a snad i naléhavější.

V této souvislosti nemohu nereagovat na současnou situaci v naší vlasti. Je jistě velmi významné, že se u nás úspěšně rozvíjí hospicové hnutí a i v nemocnicích je pacientům v konečné fázi nemoci věnována větší péče a úcta. Je jistě zapotřebí vítat a co nejdůrazněji podporovat vývoj v otázce obnovení duchovní péče v našich nemocnicích, kde se díky nezlomnému elánu několika nadšených jedinců začíná blýskat na lepší časy a můžeme doufat, že nejen umírající pacienti, ale i „obyčejní nemocní“ budou brzy moci řešit své duchovní problémy způsobem obvyklým v sousedních zemích.

Přes tyto jistě pozitivní skutečnosti ale nelze zastírat, že naši lékaři, sestry a ostatní zdravotničtí pracovníci pracují za mimořádně krutých podmínek – jejich pracovní vytížení je nespravedlivé, automaticky se předpokládá, že budou kdykoliv k disposici, údaje o jejich příjmech jsou záměrně zkreslovány zamlčováním podmínek, za jakých jich dosahují. Oni to ale ve zdrcující většině nevnímají úkorně, ale jako součást svého poslání.

Právě v souvislosti se Světovým dnem nemocných bychom si měli uvědomit, že pomoc a modlitbu nepotřebují jen nemocní a umírající, ale také ti, kteří o ně pečují – lékaři, sestry a ostatní zdravotničtí pracovníci. Myslete a pamatujte, prosím, na ně. Vaši pomoc a podporu opravdu potřebují.

Doc, MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. Med. h.c.
Člen Papežské akademie Pro vita,
President Asociace kolegií katolických lékařů České republiky
a Kolegia katolických lékařů Pražské arcidiecéze.