Kontaktní informace

Předseda

prof. MUDr. Jan Čáp
capj@lfhk.cuni.cz
Telefon: 495832494, 604187734

Místopředseda

prof. MUDr. Josef Marek
jmarek@lf1cuni.cz
Telefon: 224962995

Jednatel

MUDr. Pavel Kostka
Kostka.pavel99@gmail.com

Pokladník

MUDr. Vojtěch Kolín
Vojtech.kolin@seznam.czInformace pro sponzory

Sponzorské příspěvky je možno poukázat na účet u Československé obchodní banky, a.s.: číslo účtu 171320594/0300.

Podrobnosti o potvrzení sponzorského daru pro daňové účely je možno dojednat s MUDr. Vojtěchem Kolínem (pokladníkem AKKL), prof. MUDr. Janem Čápem (předsedou AKKL) a MUDr. Pavlem Kostkou (jednatelem AKKL).